Natural & Chinese medical nutrition, Macrobiotics, herbal medicine, iridology, healing

טיפול בתזונה טבעית וברפואה מסורתית
Natural & Traditional nutritional Medicine

The Eatwise blog

November 22, 2017

גם רופאים היום לא ממהרים לתת אנטיביוטיקה בגלל פיתוח עמידות של חיידקים כנגד מספר סוגי אנטיביוטיקה. ידוע גם שאנטיביוטיקה עלולה לפגוע באיזון העדין של חיידקי המעיים מכיוון שהיא מחסלת עם החיידקים הרעים את החיידקים הטובים – מה שבטווח הארוך מחליש את מערכת החיסון.

   למה מחלות החורף מתפרצים בסתין ובחורף ? אכן חיידקים  ווירוסים נמצעים כל השנה. הסיבה לא כל כך מובן אבל יש כמה תיאוריות לתופאה.

          בימים הקצרים של החורף, עם פ...

Please reload